Henkilötietolaki (523/99) 10 §, (EU) 2016/679
16.5.2018

 

REKISTERIN PITÄJÄ

F-Framilla Finland Oy
Y-tunnus 2781062-8
Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki

 
REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Yhteyshenkilö Jyrki Pasanen
F-Framilla Finland Oy
Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki
sähköposti jyrki.pasanen@framillafinland.fi

 

REKISTERIN NIMI

F-Framilla Finland Oy:n asiakasrekisteri:
– Rekisteri asiakkaista
– Rekisteri uutiskirjeen tilaajista

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri tietosisältö koostuu seuraavista tietoja joita tarvitaan yrityksen ja asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen. Rekisteri sisältää asiakkaan nimen, arvon tai ammatin, työnantajatiedon, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, laskutus- ja käyntiosoitteen sekä sopimus- ja tilaustiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevia tietoja, kuten selaustietoja.  Rekisteri sisältää myös mahdolliset luvat ja suostumukset, sekä asiakkaan antamat profilointi- ja kiinnostustiedot.

 

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta tai julkisista tietolähteistä sopimuksen syntymisen ja asiakkuuteen liittyvän asioinnin tai asiakasprospektisuhteen syntymisen yhteydessä. Tietoa kerätään myös evästeiden ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisteriin kerätään tietoja myös uutiskirjeen tai tietosisällön tilauslomakkeesta. Uutiskirjeen ja tietosisällön tilaaja voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja tilausvahvistuksen ja uutiskirjeen mukana olevasta linkistä. Myös uutiskirjeen ja sen kaltaisen muun viestinnän peruuttaminen onnistuu siinä mukana olevasta linkistä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N JA EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakastietoja ei pääsääntöisesti luovuteta F-Framilla Finland Oy:n ulkopuolelle. F-Framilla Finland Oy käyttää uutiskirjeissään, palaute- ja tutkimustoiminnassaan sekä sähköpostimarkkinoinnissaan ulkoisten ohjelmistotoimittajien palveluita, jonka myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. Yhteistyökumppanit noudattavat EU-U.S. Privacy Shield Framework -säädöksiä (privacyshield.gov/list). Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 

Manuaalinen aineisto


Manuaalista aineistoa ei ole.

 

Sähköisesti tallennetut tiedot

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Tietoihin pääsee vain ne yrityksen työntekijät, joilla työn puolensa on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjeitse, sähköpostitse tai puhelimitse.

 

Tilaa Framillan uutiskirje

Liittymällä Framillan uutiskirjeen tilaajaksi annan Framillalle luvan lähettää sähköpostiini ajankohtaista asiaa viestinnästä ja kutsuja tapahtumiin. Voit milloin tahansa poistua listalta ja poistaa tietosi rekisteristämme.

Kiitos uutiskirjeen tilauksesta!

Share This