VIESTINTÄSTRATEGIA ON VIESTINNÄN YDIN

VIESTINTÄ JA PR

Viestintästrategia määrittelee organisaation viestinnälle keskeiset tavoitteet, viestit ja kohderyhmät sekä kanavat sen toteuttamiseen. Tavoitteena on taata hankkeen onnistumiselle ja myönteiselle näkyvyydelle olennaiset yleisöt (asiakkaat, päättäjät) sekä mediat (ansaitut mediat ja julkisuusareenat/spokesmanit) sekä suunnitelma niiden tavoittamiseksi.

LISÄÄ AIHEESTA STRATEGIA

BRÄNDI

Brändistrategian tehtävänä on kiteyttää, millaisena yritys tai organisaatio haluaa näyttäytyä asiakkailleen ja miten se erottuu kilpailijoistaan. Selkeä brändistrategia toimii hyvänä ohjenuorana kaikelle tekemiselle, olipa kyseessä sitten yrityksen sisäiset prosessit tai markkinointitoimenpiteet.  Framillan brändiarkkitehti Jaana Haapala on Suomen kovimpia brändiosaajia.

BUSINESS

 

Liiketoimintastrategiassa määritellään mm. millä markkinoilla yrityksen tulisi toimia,  mihin ko. markkinat ovat menossa.  Prosessissa määritellään myös se, missä liiketoiminnoissa yrityksen kannattaa olla mukana ja missä ei.  Tiimimme yhdistää strategiatyössään vahvan kokemuksen ketteriin ja nykyaikaisiin toimintamalleihin.

Share This