Kuinka voimme auttaa?

Mikäli lomakkeen lähettämisessä ilmenee ongelmia,  lähetä viestisi meille sähköpostilla hei@framillafinland.fi .  

Helsinki

Ludviginkatu 6
00130 Helsinki

 

Tampere

Rautatienkatu 21 B
33100 Tampere

 

Yhteydet

Tiedustelut ja tarjouspyynnöt

hei@framillafinland.fi

Puhelintiedustelut
050 5710199

Framillan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@framillafinland.fi

 

Yhteyshenkilöt

Unna Lehtipuu
CEO, partner

050 5710199

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §, (EU) 2016/679
16.5.2018

REKISTERIN PITÄJÄ
F-Framilla Finland Oy
Y-tunnus 2781062-8
Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
Yhteyshenkilö Jyrki Pasanen
F-Framilla Finland Oy
Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki
sähköposti jyrki.pasanen@framillafinland.fi

REKISTERIN NIMI
F-Framilla Finland Oy:n asiakasrekisteri:
– Rekisteri asiakkaista
– Rekisteri uutiskirjeen tilaajista

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakasrekisteri tietosisältö koostuu seuraavista tietoja joita tarvitaan yrityksen ja asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen. Rekisteri sisältää asiakkaan nimen, arvon tai ammatin, työnantajatiedon, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, laskutus- ja käyntiosoitteen sekä sopimus- ja tilaustiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevia tietoja, kuten selaustietoja. Rekisteri sisältää myös mahdolliset luvat ja suostumukset, sekä asiakkaan antamat profilointi- ja kiinnostustiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta tai julkisista tietolähteistä sopimuksen syntymisen ja asiakkuuteen liittyvän asioinnin tai asiakasprospektisuhteen syntymisen yhteydessä. Tietoa kerätään myös evästeiden ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisteriin kerätään tietoja myös uutiskirjeen tai tietosisällön tilauslomakkeesta. Uutiskirjeen ja tietosisällön tilaaja voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja tilausvahvistuksen ja uutiskirjeen mukana olevasta linkistä. Myös uutiskirjeen ja sen kaltaisen muun viestinnän peruuttaminen onnistuu siinä mukana olevasta linkistä.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N JA EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Asiakastietoja ei pääsääntöisesti luovuteta F-Framilla Finland Oy:n ulkopuolelle. F-Framilla Finland Oy käyttää uutiskirjeissään ja sähköpostimarkkinoinnissaan ulkoisten ohjelmistotoimittajien palveluita, jonka myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. Yhteistyökumppanit noudattavat EU-U.S. Privacy Shield Framework -säädöksiä (privacyshield.gov/list). Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Tietoihin pääsee vain ne yrityksen työntekijät, joilla työn puolensa on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjeitse, sähköpostitse tai puhelimitse.

VERKKOLASKUTUS

F-Framilla Finland Oy, 2781062-8

Verkkolaskuosoite
003727810628

Operaattori
Maventa 003721291126

Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä
Danske / DABAFIHH*
Käyttäkää tätä välittäjätunnusta mikäli käytössänne olevasta verkkolaskutusohjelmasta ei voi lähettää laskuja suoraan Maventan välittäjätunnukselle.

Laskujen vastaanotto sähköpostitse skannauspalveluun
Toivomme, että lähetätte tähän osoitteeseen ainoastaan laskuja.
Laskut lähetetään palveluun sähköpostin PDF-muotoisina liitetiedostoina ja laskun liitteiden tulee olla samassa tiedostossa itse laskun kanssa.

Sähköpostilaskun osoite: 27810628@scan.netvisor.fi

Share This