YLIMMÄN JOHDON EXECUTIVE-PALVELUT

FRAMILLAN EXECUTIVE-KONSULTIT

Taneli Hassinen

Johtoryhmän sisäinen dynamiikka ovat avainasemassa yrityksen tai organisaation menestyksessä.  Framillan Senior advisor Taneli Hassinen on kokenut ammattijohtaja, jolla on kokemusta kolmen pörssiyhtiön johtoryhmätyöskentelystä. Hän on johtanut viestintää niin Finnairissa, SRV:ssä kuin Taalerissakin.  Framillassa Tanelin fokuksena on yritysten johtotiimien työskentelyn dynamisointi, strategian viilaaminen sekä sijoittajaviestinnän pystytys.  Taneli hyödyntää työskentelyssään Everything DiSC-profilointia sekä Patrick Lencionin kehittämää Käyttäytymisen viisi toimintatasoa-valmennusmallia. Hassinen on sertifioitu molempiin järjestelmiin.  

Unna Lehtipuu

Framillassa johdon sparrausta tekee myös toimitusjohtaja Unna Lehtipuu. Unna on pitkän linjan viestintäammattilainen, joka on toiminut vastuutehtävissä niin kansainvälisissä organisaatioissa, kuin tutkimusyhteisössäkin.  Unna taitaa strategiat ja yritysjohdon valmentamisen, josta hänellä on jo lähes parinkymmenen vuoden kokemus.  Unnan erikoisosaamista on myös johtajien sekä vaikuttajien esiintymis- ja mediasparraukset.  Unna on Certified business coach.

EVERY-
THING
DiSC

Everything DiSC Work of Leaders -johtajuusprofiili mahdollistaa oman johtamistavan vertaamisen maailman parhaiisiin johtamiskäytäntöihin. Sitä käytetään esimiesvalmennuksissa niin kaupallisella puolella esim. teollisuudessa kuin julkisellakin puolella

Käytämme Everything DiSC® työyhteisö- ja -johtamisprofiilityökaluja johtajan ja johtotiimin yhteistyön rakentamiseen sekä kommunikaation vahvistamiseen.  Kysy meiltä ehdotus, miten voisimme auttaa sinun tiimiäsi.

VIISI
TOIMINTA-
TASOA

Yhtenäisen tiimin viisi toimintatasoa on tiimiarvioon perustuva oppimisohjelma, joka auttaa ymmärtämään miten tuloksekkaita ja voittavia tiimejä muodostetaan. Yhtenäisen ja tuotteliaan tiimin kehittäminen niin, että tiimiläisten persoonallisuudet ja taipumukset otetaan huomioon, vaatii työtä. Siitä saatava hyöty voi kuitenkin olla merkittävä niin organisaatiolle, tiimille kuin yksilöllekin.

Share This