Taneli Hassinen

Taneli on Framillassa Senior Advisorina. Tanelin pitkä ja monipuolinen kokemus suomalaisissa pörssiyhtiöissä antaa hänelle kaikupohjaa auttaa ihmisiä luomaan arvoa ja merkitystä organisaatiolleen kommunikaation avulla. Se tapahtuu konsultointina, sparrauksena ja valmentamisena viestinnän prosesseista organisaation strategiseen ajatteluun ja tiimien sisäiseen dynamiikkaan.

Taneli työskenteli Finnairissa henkilöstön-, organisaation ja liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijatehtävissä sekä viestinnän vastuupaikoilla yli 20 vuotta. Viimeiset kymmenen vuotta hän vastasi konsernin talousviestinnästä ja sijoittajasuhteista sekä osallistui turbulenttisena aikana kriisiviestintään.

Tällä vuosikymmenellä hän on ollut rakennuskonserni SRV:n viestintä- ja markkinointijohtajana sekä finanssitalo Taalerin viestintäjohtajana. Molemmissa yrityksissä hän oli myös konserninjohtoryhmän jäsenenä. Hänen intohimonaan on saattaa kommunikaatio eri muodoissaan osaksi strategista johtamista, jolloin se palvelee organisaation tavoitteita parhaiten.

Taneli on sertifioitu Everything DiSC® -valmentaja, joka hyödyntää myös Patrick Lencionin tiimivalmennusmallia.

Tanelin erikoisalaa Framillassa ovat mm

KRIISIVIESTINTÄ
JOHDON SPARRAUS
EXECUTIVE-PALVELUT

Lue lisää Tanelin ajatuksista

Miten emootiot vaikuttavat kriisiviestintään?

 Pitäisikö kriisiviestinnän sijaan puhua normalisointiviestinnästä? Miten yritys tai yhteisö kohtaa kriisissä ihmisten tunteet, niin ulkopuolella kuin myös yrityksen sisällä? Mitä voisimme oppia kriisiviestinnästä hyödyttämällä psykoterapiaa ja muita...

lue lisää
Share This